Zastosowanie naklejek zabezpieczających

Każdy producent jest zobligowany do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa swoich wyrobów. W tym celu bardzo często fabrycznie zabezpiecza on produkty przed dostępem do części niebezpiecznych. Dodatkowo każdy podmiot deklaruje pewien czas, w którym produkt powinien działać niezawodnie. Na podstawie tego klient bardzo często dokonuje porównania pomiędzy poszczególnymi produktami wybierając ten, który jest objęty dłuższym czasem ochrony.

Przykłady plomb gwarancyjnych

plomba gwarancyjna - naklejkaDo zabezpieczenia wyrobu wykorzystywane są różne techniki. Najczęściej spotykana jest jednak plomba gwarancyjna – naklejka jest najtańszym i najprostszym sposobem uniemożliwiającym ingerencję w konstrukcję danego produktu. W przypadku, gdy klient chce oddać urządzenie na gwarancję naklejka powinna być nienaruszona. Jest to pierwsza rzecz, którą weryfikuje serwis w momencie otrzymania wyrobu na naprawę. Warto wspomnieć, ze w zależności od przeznaczenia produktu oraz warunków w jakich ma on pracować stosowane są różne materiały. Przykładem mogą być sprzęty użytkowane w wysokich temperaturach, które mogą powodować odklejanie się standardowych etykiet. W takim przypadku zastosowany musi zostać specjalny klej, który jest w stanie pracować w zakresie temperatur zbieżnym z urządzeniem. Nie bez znaczenia jest również dostosowanie wielkości etykiety do miejsca, w którym ma się znaleźć.

Najlepiej wybrać miejsca, które uniemożliwiają otwarcie obudowy bez zerwania zabezpieczenia. Jak widać obecnie bardzo istotnym zagadnieniem jest ochrona produkowanych urządzeń przed nieuprawnioną ingerencją w ich konstrukcję. Na szczęście na rynku dostępnych jest wiele sprawdzonych rozwiązań pozwalających na szybkie i tanie zabezpieczenie obudowy przed jej rozkręceniem. Tego typu materiały i asortyment można bez problemu zamówić przez Internet.