Zastosowanie kolumn sygnalizacyjnych

W zakładach przemysłowych bardzo ważnym zagadnieniem jest płynna komunikacja oraz przepływ informacji. Dotyczy to zarówno ludzi jak i również komunikacji człowieka z maszyną. W tym drugim przypadku koniecznym jest zastosowanie systemów czy interfejsów, które pozwolą na łatwe określenie znaczenia poszczególnych sygnałów. Najczęściej spotykanym rodzajem sygnalizacji jest generowanie światła w określonej barwie.

Jak uzyskać certyfikat na kolumnę?

\"certyfikowaneNa podstawie tego operator może ustalić czy maszyna działa poprawnie czy znajduje się w stanie przestoju. Do tego celu wykorzystywane są certyfikowane kolumny sygnalizacyjne, które mogą generować światło w kilku barwach. Najczęściej spotykane są rozwiązania trójkolorowe, które umożliwiają generowanie światła czerwonego, żółtego lub zielonego. Pierwsze z nich oznacza awarię, drugie pauzę, a kolor zielony stan normalnej pracy. Niemniej jednak na rynku dostępny jest szereg innych rozwiązań. W razie potrzeby klient może zakupić nawet kolumnę składającą się z siedmiu segmentów. Dostępne są również różne średnice kloszy czy modele z wbudowanym modułem dźwiękowym. Dla wielu osób nie bez znaczenia jest również możliwość połączenia się z urządzeniem w celu przesłania danych chociażby o czasie świecenia się poszczególnych kolorów. Warto wspomnieć, że stosowane w przemyśle rozwiązania powinny posiadać stosowny certyfikat, który potwierdza możliwość ich bezpiecznego stosowania w środowisku docelowym. Jest to istotny aspekt brany pod uwagę w trakcie wyboru odpowiedniego urządzenia.

Żeby otrzymać stosowny dokument wyrób musi przejść szereg specjalistycznych testów. Są one wykonywane w laboratoriach posiadających odpowiednie uprawnienia. W momencie, gdy urządzenie przejdzie wszystkie przewidziane badania pozytywnie na wyrób wystawiany jest stosowny dokument. Dzięki temu kupując sprzęt klient ma pewność, że jest on w pełni bezpieczny i niezawodny. Jest to często wymagane przez inwestorów oraz zarządców obiektów. Tylko urządzenia spełniające najwyższe standardy mogą bowiem zapewnić pełne bezpieczeństwo.