Przebieg badań czystości patentowej

Informacje zawarte w patentach stanowią niemal osiemdziesiąt procent wiedzy technicznej. Wynika to z obowiązujących przepisów prawa, które informują o tym, że dokument patentowy powinien przedstawiać na tyle dokładny wynalazek, aby specjalista był w stanie go zrealizować na podstawie opisu. Z tego względu dokumenty patentowe zawierają tak szczegółowe opisy, których trudno by było uzyskać w innych publikacjach naukowych.

Profesjonalnie realizowane badania czystości patentowej

badanie czystości patentowejPierwszym etapem powinno być określenie szans na uzyskanie patentu. Wiąże się to z porównaniem przedstawionych rozwiązań z tymi opisanymi w dokumentach patentowych oraz w innych publikacjach. Często rzekomo nowe pomysły zostały wcześniej opisane przez inne osoby. Ważnym etapem jest badanie czystości patentowej. Powinno być ono wykonane w sposób profesjonalny i staranny. Polega na porównaniu przedstawionych rozwiązań z patentami uzyskanymi na terenie krajów, w których planowane jest wprowadzenie danego produktu do sprzedaży czy do produkcji. Badanie to pozwoli zidentyfikować te patenty, o których naruszenie byśmy mogli zostać posądzeni. Przeprowadzenie takiego wcześniejszego rozeznania pozwala na odpowiednio wcześniejsze podjęcie negocjacji w kontekście uzyskania licencji na dane produkty bądź wycofanie się z określonego obszaru. Jest to doskonały sposób na to, aby zminimalizować przyszłe zagrożenia i nie należy z niego rezygnować w celu minimalizacji kosztów uzyskania patentu.

W razie niestarannego wykonania badania czystości patentów możliwe jest pozwanie o naruszenie istniejącego patentu. Dodatkowo, gdy w wyniku badania zidentyfikowano zagrażające patenty, konieczne jest sprawdzenie, czy zostały one udzielone z zachowaniem wymogów. Profesjonalne firmy zajmujące się badaniami czystości patentów mogą wykonać te czynności za dan. Sprawdzą czy w momencie zgłaszania miało zdolność patentową.