Prosty regulamin programów lojalnościowych

Każdy sklep, firma czy konkurs posiada swoje zasady, zgodnie z którymi działa. Jest to konieczne dla osób odpowiedzialnych za stworzenie danej struktury, ale także wszystkich tych, które w niej uczestniczą. Przeważnie są one nazywane regulaminami.

Jak sporządzić poprawny regulamin?

\"regulaminyOgólnie rzecz biorąc, to nie ma konkretnych przepisów prawnych, które by w klarowny i szczegółowy sposób mówiły jak ma wyglądać regułamin. Przeważnie są określone główne zagadnienia, które powinny być w nim zawarte. Przy jego sporządzaniu trzeba pamiętać o detalach, aby nie pozostawić luki, która może być wykorzystana przeciwko osobie lub firmie, która go stworzyła. Regulaminy programów lojalnościowych są bardzo podobne w schemacie do pozostałych, dlatego można go spróbować samodzielnie stworzyć. Musi zawierać podstawowe informacje dotyczące firmy organizującej określony program oraz termin jego trwania. Konieczne jest jasne sprecyzowanie zasad uczestnictwa w nim i co trzeba robić, aby na przykład zebrać określoną liczbę punktów. Osoba uczestnicząca w programie musi wiedzieć co powinna zrobić, aby otrzymać punkty, na podstawie zawartch informacji w regulaminie. Bardzo ważny jest czas trwania programu, ponieważ każdy w końcu się kończy i uniemożliwia uczestnikom na przykład odebranie należnych punktów. W regulaminie nie może zabraknąć też informacji na temat ewentualnego wycofania się z programu, a także możliwości złożenia reklamacji. Taki spis praw i obowiązków jest niezbędny dla organizatora oraz uczestników.

W kwestii sporządzania regulaminów sklepów, imprez czy programów lojalnościowych nie każdy się zna na zasadach, jakie należy przestrzegać, aby były one dobrze skonstruowane. Dlatego na rynku działają specjalne firmy, które są w stanie napisać dowolny regulamin z zastosowaniem wszystkich wytycznych.