Prawne zabezpieczenie dla lekarza

Lekarze wykonujący swój zawód w Polsce muszą mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenia. Jest to zgodne z przepisami i bez takiego ubezpieczenia nie mogą wykonywać swojego zawodu i leczyć ludzi. Jest to obowiązkowe ubezpieczenie i bardzo często pokrywane jest przez pracodawcę. Lekarz wykonujący praktykę lekarską prywatna musi sobie samodzielnie zabezpieczyć takie ubezpieczenie.

Pakiety z ubezpieczeniem dla medyków

obowiązkowe oc medyczneZakres jaki posiada obowiązkowe oc medyczne musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Oczywiście zawód lekarza jest bardzo odpowiedzialnym zawodem. Przecież lekarz dba o zdrowie i życie ludzi. Często z zawodem medyka wiążę się podejmowanie trudnych decyzji, które mają wpływ na życie i zdrowie pacjentów. Dodatkowo sytuację utrudniają ciężkie warunki w ciągłym stresie i pod presja czasu. Dlatego ubezpieczenie lekarskie daje poniekąd im poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście błędy lekarskie także się zdarzają i to właśnie one są głównym powodem wypłacania odszkodowań z tytułu ubezpieczenia medycznego dla lekarzy i innych osób świadczących usługi zdrowotne. Takie ubezpieczenie to kilkadziesiąt złotych na miesiąc i często jest to ubezpieczenie zbiorowe wszystkich pracowników np. w szpitalu.

Błędy popełniają wszyscy ludzie nie tylko wykonując swoją pracę ale także w życiu codziennym. Lekarz, który popełni błąd bardzo często musi za niego srogo zapłacić. Oczywiście życie pacjenta jest najważniejsza rzecz przy jego uszczerbku pacjent zazwyczaj żąda odszkodowania od lekarza, który zawinił. Dlatego ubezpieczenie jest obowiązkowe dla wszystkich lekarzy wykonujących ten zawód. To jest tak samo jak z obowiązkowym ubezpieczeniem naszych samochodów.