Nowe wytyczne odnośnie kodów odpadów

 

Prowadząc firmę przetwórstwa środków chemicznych mam do przemyślenia wiele kwestii. Niebezpieczne środki chemiczne stanowią szczególnie ryzykowną grupę, którą nadzoruje rząd. W związku z tym jestem pod stałą kontrolą różnych instytucji. Zaleta tego interesu jest taka, że firmy takie jak moja są niezbędne do poprawnego funkcjonowania gospodarki. W związku z tym istnieje specjalny program rządowy, który wspiera rozwój przedsiębiorstw przetwarzających niebezpieczne odpady.

Opakowania sklasyfikowane na nowo

\"odpadyW razie problemów z płynnością finansową istnieje opcja otrzymania kredytu na warunkach preferencyjnych, który zapewni firmie byt. Dodatkowo wszelkie modernizacje technologiczne są współfinansowane z budżetu państwa. Często można również otrzymać bezzwrotną dotację z funduszy europejskich. Ostatnio bardzo mocno propagowaną kwestią były odpady niebezpieczne – kody i klasyfikacja. W związku z najnowszymi przepisami krajowymi zmieniły się zasady znakowania grup odpadowych. Na szeroką skalę należało przeprowadzić akcję zmiany oznakowań praktycznie wszystkich pojemników. Pracownikom mojego zakładu zajęłoby to bardzo dużo czasu. Na szczęście rząd świadomy problemu zmiany takiej ilości oznakowań ustanowił okres przejściowy, który wynosi pięć lat. Dodatkowo w przypadku trudności z dostosowaniem oznakowań do obowiązujących wymogów oferuje wizytę kontrolera, który wskaże niedogodności przed wyznaczonym terminem. Jest to tak zwana kontrola wstępna. Po odbyciu takiej kontroli zakład ma pół roku na dostosowanie asortymentu do uwag kontrolera. Po tym czasie następuje kontrola właściwa.

W przypadku, gdy nieścisłości nie zostaną usunięte na zakład nakładana jest kara finansowa. W ekstremalnych przypadkach może nastąpić nawet zamknięcie firmy. W moim przypadku wszystko odbyło się bez większych komplikacji. Nowe kody i klasyfikacja odpadów nie sprawiła nam większego problemu. Wstępna kontrola odbyła się bez większych uwag. Właściwą kontrolę przeszliśmy pół roku później.