Najważniejsze parametry oświetlenia do akwarium

Zastanawiając się nad doborem odpowiedniego oświetlenia do akwarium, należy kierować się kilkoma zasadami. Na pewno duże znaczenie ma tutaj wysokość akwarium. Nie jest to jednak jedyny czynnik decydujący o wyborze właściwego oświetlenia. Uwagę trzeba zwrócić również na typ akwarium, a mianowicie na jego zawartość.

Współczynnik RA i temperatura barwowa oświetlenia akwarium

\"oświetlenieInne oświetlenie dobiera się do akwarium, w którym znajdują się rośliny słodkowodne, a jeszcze inne do zbiorników z rybami morskimi. W akwariach roślinnych moc oświetlenia powinna wynosić 1W na dwa litry wody. Z kolei w akwariach morskich moc oświetlenia wynosi 1W na jeden litr wody. Jest to prosta zasada, którą łatwo zapamiętać i należy się nią kierować, wybierając konkretne urządzenia. Takie oświetlenie do akwarium w sklepie może mieć zróżnicowane parametry, dlatego zawsze należy się z nimi zapoznać i sprawdzić, czy na pewno można je stosować w konkretnym typie akwarium. Otóż znaczenie ma również to, jaki kolor światła emitowany jest przez urządzenie. Dokładnie tak samo jest przecież z dobieraniem żarówek do pomieszczeń w domu czy mieszkaniu – w niektórych pomieszczeniach lepszym rozwiązaniem jest zimna barwa światła, a w innych przeciwnie – ciepła. To samo dotyczy akwariów. Zawsze należy sprawdzić współczynnik oddawania kolorów, który określany jest skrótem RA. Dla Słońca wynosi on 100 i jest to wartość najwyższa. W przypadku oświetlenia dla akwarium dobrym wyborem będzie współczynnik RA na poziomie 80, bo dzięki temu oświetlenie będzie dobrze oddawało kolory.

Warto wspomnieć też o temperaturze barwowej, którą mierzy się w stopniach Kelvina. Optymalnym oświetleniem dla akwarium roślinnego jest wybór niskiej temperatury barwowej. Jeżeli chodzi o jasność światła, to rośliny o przeciętnych wymaganiach dobrze radzą sobie w oświetleniu od 25 do 50 lumenów na litr wody.