Jak przebiegają badania gruntów?

Przed każdą większą inwestycją budowlaną konieczne jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Takie pozwolenia można uzyskać jedynie przedstawiając wyniki ekspertyzy, potwierdzające, że ukształtowanie terenu nie jest przeszkodą dla realizacji inwestycji. Sporządzenie ekspertyzy jest zaś poprzedzone wnikliwym badaniem terenu.

Jak wykonuje się badania gruntu?

\"badanieKażda inwestycja budowlana, od budowy studni głębinowej poprzez budowę jakiegoś większego budynku, wymaga uzyskania pozwoleń na budowę. Takie pozwolenia można uzyskać jedynie wtedy, gdy przedstawimy ekspertyzy, które udowodnia, że ukształtowanie terenu nie będzie generowało problemów dla postawionego obiektu w przyszłości. Aby stworzyć taka ekspertyzę, konieczne jest badanie gruntu, które wykonują specjaliści z zakresu geologii. Takie badanie najczęściej wykonuje się wykonując odwiert na danej działce, na której ma powstać nowy budynek. Podczas wykonywania odwiertu pobierane są próbki gleby z poszczególnych jej warstw. W ten sposób można określić, czy gleba na danej działce budowlanej nie ma tendencji do osuwania, czy też będzie ona w stanie pochłonąć duże ilości deszczówki w czasie ulewnych opadów. Ważne jest również położenie wód gruntowych, które mogłoby powodować zawilgocenie ścian budynku. Czas trwania badania oraz czas, jaki będzie konieczny na uzyskanie wyników zależy głównie od rodzaju badanego gruntu. Warto jednak takie badanie zlecać, jedynie profesjonalistom aby uniknąć problemów w przyszłości. Badanie gruntu jest konieczne, aby móc legalnie rozpocząć realizację inwestycji.

Rozpoczęcie budowy każdego większego budynku musi być poprzedzone uzyskaniem pozwolenia na budowę. Aby uzyskać takie pozwolenie, trzeba przeprowadzić wcześniej badania, które potwierdzą lub wykluczą to, czy dany grunt nadaje się pod budowę.