Gaszenie pożarów w budynkach

Każdy budynek użyteczności publicznej, jak szkoła czy ośrodek zdrowia musi posiadać plan ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to też przedsiębiorstw i wszystkich obiektów szczególnie narażonych na wystąpienie pożaru. Inspektorzy Straży Pożarnej przeprowadzają w nich kontrole, mające na celu ustalenie stopnia zabezpieczenia tych miejsc przed ogniem.

Gaśnice i inne urządzenia przeciwpożarowe

\"podręcznyWymogi ustalone w ustawie dotyczącej ochrony przeciwpożarowej nakazują, by budynki były wyposażone w odpowiednie urządzenia pełniące funkcję zatrzymania rozprzestrzeniania się ognia. Podręczny sprzęt gaśniczy musi być prosty w obsłudze dla nieprzeszkolonego użytkownika i pozwolić na ugaszenie pożaru lub przynajmniej zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia w celu ochrony zdrowia i życia osób przebywających w zagrożonym budynku do czasu przybycia zastępów Straży Pożarnej. Najniezbędniejszymi urządzeniami stosowanymi w tym celu są gaśnice. Rodzaj ich wypełnienia musi być dostosowany do materiałów, z jakich wykonane są budynki i sprzęt w nich się znajdujący. Na przykład instalacje gaśnicze w bibliotekach i archiwach zasilane są dwutlenkiem węgla, by zminimalizować straty wśród księgozbioru i dokumentów. Innymi powszechnymi urządzeniami są hydranty wewnętrzne, łatwe w obsłudze i pozwalające na gaszenie silnym strumieniem wody z rozwiniętego węża. Częstym wyposażeniem przeciwpożarowym są koce gaśnicze. Nadają się one do odcinania dopływu tlenu do płomieni, jakie ogarnęły na przykład sprzęt elektryczny, którego gaszenie wodą jest wysoce niebezpieczne.

Bez odpowiednich narzędzi do doraźnego gaszenia ognia opanowanie pożarów w budynkach użyteczności publicznej byłoby znacznie utrudnione i stwarzało znaczne zagrożenie dla osób tam przebywających i mienia. Właściwie zaprojektowana instalacja przeciwpożarowa stanowi o bezpieczeństwie każdego budynku.