Dlczego warto mierzyć drgania sprzętu

Rzeczą nieco złożoną jest nadzorowanie sprawności pracy jaka cechuje aparaturę przemysłową. Można teoretycznie oczywiście zakładać, iż wszystko w zakresie jej pracy jest w porządku tak długo, jak sam sprzęt po prostu działa, jakkolwiek nie jest to zawsze definitywnie rekomendowane rozwiązanie.

Badaj intensywność drgań maszyn

\"pomiaryPrzyczyny stojące za zwiększeniem intensywności drgań maszyn mogą być niestety ogromnie poważne. Co więcej, chodzi tutaj i skok drgań, który może być zupełnie nieodczuwalny. Okiem ani uchem nie wychwycimy go, będzie to możliwe dopiero wtedy, gdy pomiary drgań mechanicznych zostaną przeprowadzone stosowną do tego aparaturą, działającą z zupełnie inną dozą precyzji. Można sobie wyobrazić, że zwiększenie drgań może wynikać na przykład ze zużywania się niektórych istotnych elementów sprzętu, chociażby łożysk. Im szybciej zatem zareagujemy na taką sytuację, tym bardziej uda się nam zminimalizować szkody, które będą ostatecznie poniesione przez aparaturę. Ważne jest też, by pomiary drgań mechanicznych przeprowadzać także wtedy, gdy chodzi po prostu o dostosowanie miejsca w której aparatura będzie ulokowana. Sąsiedztwo innych rządzeń może wymagać tego, by drgania były niewielkie, dla bezpieczeństwa mechanicznego ich wszystkich. Jak widać powodów dla których intensywność drgań ma znaczenie jest wiele i każdy z nich jest istotny. Gdy wysokie drgania sprzętu przemysłowego ulokowanego relatywnie blisko siebie będą nakładać się wzajemnie, to może to dodatkowo obciążać aparaturę i doprowadzić do jej uszkodzenia.

Ponadto, pomiary drgań mechanicznych to po prostu objaw złych procesów zachodzących w sprzęcie, których pozostawieniem samym sobie może przerodzić się w końcu w awarię ogromnie kosztowną w odwróceniu i doprowadzeniu sprzętu do stanu wyjścia.